ปฐมกฐิน วัดไทยอชันต้า เอลโลร่า 29ตุลาคม2560

ปฐมกฐิน วัดไทยอชันต้า เอลโลร่า

ปฐมกฐิน วัดไทยอชันต้า เอลโลร่า


IMG_8539.JPG

IMG_8540.JPG

IMG_8566.JPG

IMG_8568.JPG

IMG_8575.JPG

IMG_8598.JPG

IMG_8606.JPG

IMG_8607.JPG

IMG_8610.JPG

IMG_8611.JPG

IMG_8612.JPG

IMG_8630.JPG

IMG_8643.JPG

IMG_8644.JPG

IMG_8645.JPG

IMG_8659.JPG

IMG_8660.JPG

IMG_8665.JPG

IMG_8678.JPG

IMG_8683.JPG

IMG_8684.JPG

IMG_8686.JPG

IMG_8690.JPG

IMG_8699.JPG

IMG_8701.JPG

IMG_8706.JPG

IMG_8707.JPG

IMG_8720.JPG

IMG_8729.JPG

IMG_8730.JPG

IMG_8731.JPG

IMG_8744.JPG

IMG_8749.JPG

IMG_8754.JPG

IMG_8756.JPG

IMG_8760.JPG

IMG_8763.JPG

IMG_8772.JPG

IMG_8794.JPG

IMG_8796.JPG

IMG_8798.JPG

IMG_8807.JPG

IMG_8809.JPG

IMG_8810.JPG

IMG_8814.JPG