วัดไทยอชันต้าเอลโลร่า
ที่หน้าวัด เข้าสู่วัด วัตถุประสงค์ในการสร้างวัด ร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในแดนดินถิ่นสุวรรณภูมิ บุคคลากร และกัลยาณมิตรธรรม วีดีโอ ออนยูทูป ติดต่อเรา....
 #ทำไมจึงสร้างวัดที่ไทยที่เมืองออรังกาบัดแ ตอนที่ ๒

#ครั้งแรกได้ชมความยิ่งใหญ่ของถ้ำอชันต้าซึ่งเป็นถ้ำพุทธทั้งหมด
#ในครั้งนี้จะให้ชมความยิ่งใหญ่ของถ้ำเอลโลล่าที่มีการสร้างถ้ำแบ่งออกเป็น3ศาสนา
#ในตอนนี้จะขอพูดถึงเฉพาะถ้ำของพระพุทธศาสนา
#และกำลังจะมีวัดไทยเกิดขึ้นห่างจากถ้ำเพียงแค่3กิโล
#กลุ่มถ้ำเอลโลร่า (Ellora Caves) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO
ในปีเดียวกันกับอชันตะ โดยตั้งอยู่ในเทือกเขาจรนันทรี (the Charanandri Hills)
ห่างจากตัวนครออรังกาบัดไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 30 กิโลเมตร กลุ่มถ้ำเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในภาษามราฐีท้องถิ่นว่า
ถ้ำเวรุล เลนี (Verul Leni) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 15
โดยเริ่มในสมัยราชวงศ์ราษฏระกูฏ
(the Rashtrakutas) ต่อเนื่องมาถึงสมัยราชวงศ์จลุกยะ (the Calukyas)
ประกอบด้วยถ้ำทั้งหมด 34 ถ้ำ เรียงตัวจากเหนือไปใต้เป็นระยะทางรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามศาสนา ดังนี้
กลุ่มแรกสุดคือกลุ่มถ้ำทางพุทธศาสนา ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 12 ถ้ำ สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ถึง 13
โดยมีชื่อเรียกรวมๆกันว่า กลุ่มถ้ำวิศวกรรม (Vishvakarma) ทุกถ้ำเป็นวิหาร ยกเว้นถ้ำหมายเลข 10
ที่เป็นอุโบสถ ลักษณะที่น่าสังเกตของถ้ำกลุ่มนี้คือจะมีขนาดใหญ่โตและมีการตกแต่งที่วิจิตรพิสดารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อเข้าใกล้กลุ่มถ้ำฮินดูที่อยู่ทางเหนือ
ในบรรดาถ้ำกลุ่มนี้ ถ้ำหมายเลข 6 มีลักษณะโดดเด่นคือภายในมีประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์หญิงตารา (Tara)
ซึ่งเป็นเทพีแห่งการหลุดพ้นและเชื่อกันว่าสามารถบันดาลให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน
และประติมากรรมรูปเทพีมหามยุรี (Mahamayuri) ซึ่งถือสัญลักษณ์แห่งปัญญาและความรู้ และถ้ำที่ 2
ซึ่งเป็นห้องขนาดใหญ่ ค้ำจุนด้วยเสาหินขนาดใหญ่ 12 ต้น และมีประติมากรรมพระพุทธรูปนูนสูงของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆ
ที่เคยอุบัติมาแล้ว เรียงรายบนกำแพง และบทผนังทั้ง 2 สองด้านของช่องทางเดินสู่ห้องพระประธานนั้นก็
ประดับด้วยรูปสลักนูนสูงพระโพธิสัตว์อโลกิเตศวร (ปัทมปาณี) และพระศรีอาริยเมไตรย์ และก็มีถ้ำที่ 11 และ 12
ที่เจาะหน้าผาเป็นวิหาร 3 ชั้น โดยชั้นบนสุดจะเป็นห้องที่กว้างที่สุดและตกแต่งสวยงามที่สุด ซึ่งในส่วนของถ้ำที่ 11
นั้นจะมีทั้งห้องที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเทวรูปพระคเณศ กับพระแม่ทุรคา ในขณะที่บนผนังห้องประดิษฐาน
พระประธานของถ้ำที่ 12 จะมีรูปสลักนูนสูงขนาดใหญ่ของพระโพธิสัตว์ 5 พระองค์
และขนาบด้วยพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า 7 พระองค์
คลิ๊กเพื่อดูภาพ หรือ กลับหน้าหลัก